Avretter Prosjektet
Team Tralle
Kongsberg tekniske fagskole

Tininus Opplæringssenter

På kontoret til Jan Lurdal

Hva er hva? Kontroll??

Her skrives møtereferat.