Avretter Prosjektet
Team Tralle
Kongsberg tekniske fagskole

Produksjon av kredskort

Etsing av kretskort

Montering av kretskort

Ferdig kretskort