Avretter Prosjektet
Team Tralle
Kongsberg tekniske fagskole

På verkstedet til Brusletto Maskin.

En liten begynelse..

Pasningene blir bra når alt har blitt konstruert på Inventor.

Her monteres den siste veggen.

Jørgen ser fornøyd ut.

Inge Wetlesen i fra Brusletto Maskin AS er på plass for og kontrolere at alt blir slik som han ønsker.

Olav sveiser slutten av konstruksjonen.

Klar til montering av det hydrauliske anlegget.