Avretter Prosjektet
Team Tralle
Kongsberg tekniske fagskole

Team Tralle

Team Tralle består av Olav Wollebæk, Jørgen Kristensen og Henning Nyeggen Martinsen, alle studenter ved Kongsberg Tekniske Fagskole linje mekatronikk. Olav Wollebæk var den som hentet inn prosjektoppgaven.

Bakgrunn for valg av prosjektett

Innen anleggsbransjen er det per dags dato ikke utviklet noe helhetlig enhet for utlegging av avretningsmasse som kan betenes av flere maskiner uten tileggsutsyr.

Avretningsmasse er den grusmassen som blir lagt utover et anleggsområde for og avrette dette før det asfalteres eller stenlegges. Slik avretting blir i dag gjort med tradisjonelt utstyr som gravemaskin og veghøvel.

Blant mange aktører innen anleggsbransjen har det vært et behov for en egen avretterenhet da det med det tradisjonelle utstyret ofte kan være problematisk å komme til inne i parkeringshus og på små plasser. Brusletto Maskin A/S var en av annleggsentrepenørene med nettopp dette problemet de valgte derfor og innlede et samarbeid med tre studenter ved Mekatronikklinja på Kongsberg tekniske fagskole i håp om å kunne finne en løsning på dette avrettningsproblemet.


Virkemåte

  • Utgangspunktet er et grovavrettet underlag med ujevnheter fra 0-4cm.
  • Lasersender rigges opp på området som skal avrettes, denne sender ut et 360 graders lasersignal.
  • På avretteren er det montert en lasermottaker som tar imot dette signalet. Her vil dette signalene gå til en PLS (styreenhet) samtidig vil det også komme et signal fra en vinkelsensor som holder maskinen rett. PLS vil så sende ut et signal til hydraulisk anlegg som regulerer høyden og hellingen på utleggeren.
  • Avretteren har en kasse som kontinuerlig blir fylt opp med avrettingsmasse.
  • Avretteren blir så dratt rundt på tomten av en egnet maskin.
  • I bunn på avretteren vil nå avrettingsmasse slippes ut gjennom en hydraulisk styrt sluse.
  • Utleggerens høyderegulering fører til riktig utdosering av avrettingsmassen.
  • Etter at avretteren har blitt ført over ønsket området, vil ujevnheter ha blitt fylt med utjevningsmasse.
  • Underlaget vil nå være klart for asfaltering og legging av stein.